Ekip Çalışması

Tüm başarılarımızın altında yatan sır ve temel faktör ekip çalışmasıdır. Çalışma ortamımız aile ortamına benzemektedir ve tüm çalışanlarımız ailemizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
Proje Yöneticisi: 3
Çevirmen: 12
Editör: 3
DTP uzmanı: 3
QA Uzmanı: 3
Lokalizasyon Mühendisi: 2
Müşteri Yöneticisi: 2

Copyrighted © turkish translation 2016